Услуги

Сè на едно место – затоа што веруваме во моќта на интегрираните комуникации како
единствен начин ефективно да се управува и да се унапредува највредниот имот на која
било организација во 21 век – репутацијата.

Нашата работна филозофија е дека само најдоброто е доволно добро. Затоа клиентите на ImagePR можат да бидат сигурни дека ќе добијат ништо помалку од внимателна и детална анализа, стратешко размислување, креативност и прецизна реализација на секоја комуникациска програма и активност. Ова се нашите одредници, независно за каков клиент или проект станува збор.

Изолираните комуникациски активности и поединечни услуги не придонесуваат за градење и унапредување на репутацијата. Трките на долги патеки повеќе ни лежат. Кога целта е јасна, независно колку таа изгледа тешко достижна, заедно со нашите клиенти, сме подготвени за маратон. Веруваме дека комуникациите можат да бидат ефективни само ако се работат систематски и континуирано и затоа врз основа на внимателно направената анализа на комуникациските потреби и предизвици, на клиентите им препорачуваме оптимален сет на комуникациски услуги.

Бидејќи веруваме дека секој детаљ е важен, нашата листа на услуги е долга и на клиентите им овозможува во консултација со ImagePR да направат оптимален избор по мера на нивните комуникациски цели и потреби.

Групирани во категории, нашите услуги опфаќаат:

 • Консалтинг за стратешко комуницирање
 • Креирање и реализација на комуникациска стратегија
 • Поставување и унапредување на системот за комуникации
 • Односи со интерна јавност
 • Односи со посебни (специјални) јавности
 • Односи со медиуми
 • Корпоративни комуникации
 • CSR програми
 • Јавни работи
 • Управување со специјални теми
 • Маркетинг комуникации
 • Рекламирање
 • Графички и веб дизајн
 • Видеопродукција
 • Бренд комуникации
 • Настани – концепт и реализација
 • Развој и реализација на стратегии за вмрежување
 • Кризни комуникации
 • Комуникација на социјални медиуми
 • Медија мониторинг и медија анализи
 • Тренинзи и обуки
 • БТЛ промоции
 • Медија закуп
 • Истражувања – квалитативни и квантитативни

 

За најдобри резултати по оптимална цена, соодветен микс од различни комуникациски средства и вештини, во вистинско време и со соодветен стил и тон.