Ана Цветковска

Ана е одговорна за финансискиот „крвоток“ на ImagePR. Прагматизмот со кој приоѓа кон решавање и на најголемите предизвици, во комбинација со големото знаење, стручност и искуство во областа на финансискиот менаџмент и пошироко, прави Ана да биде запознаена, а често и директно вклучена во имплементацијата на сите комуникациски проекти на ImagePR.