Гордана Арсова Ристовска

Во секој функционален тим, неопходно е да постои најмалку еден член што знае брзо да го пронајде излезот и од најзамрсениот лавиринт. Кај Гордана, оваа вештина е истакната до совршенство. И тоа не е случајност! Тоа е резултат на спојот од големото знаење од областа на комуникациите и маркетинг менаџментот, искуството стекнато преку реализација на безброј комуникациски проекти и настани, но и уникатниот инстинкт и пристап кон работата, кој произлегува од нејзината максима: „Не оставај ништо на случајноста“.