Ива Орцева

Комуникациите се како вкусен оброк. Не постои човек што не посакува да го вкуси, ама малку се оние што можат да го зготват. Врвните комуникациски „готвачи“ од рангот на Ива, не се задоволуваат со просечност. Секој нов комуникациски рецепт е нова адреналинска доза. Така е и со Ива. Постојано вложува во своето знаење во сите области од стратешкото планирање и управување со комуникациите. Тоа ѝ помага да го доведе до совршенство начинот на кој, во соработка со другите членови на тимот, раководи со комуникациските проекти и настани на нашите клиенти.