Зоран Митевски

Зоран е човек што никогаш не спие. Буквално. Тој е „системот за рано предупредување“ на ImagePR. Со неговите луѓе и најдобриот софтвер и хардвер на пазарот, деноноќно ги следи информациите што се објавуваат во медиумите и го „алармира“ тимот доколку нешто не се совпаѓа со посакуваната слика за нашите клиенти во јавноста.